Aanvullende corona maatregelen vanaf 28 november 2021

Vanaf 28 november 2021 gelden er nieuwe (aangescherpte) maatregelen. Er
bestonden voor de sport en sportlocaties al enkele maatregelen, zoals geen publiek en het tonen van een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB) en daar komt wat bij. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te
verminderen.

De KNVB heeft op maandag 29 november een besluit genomen voor alleen nog aankomend weekend, 4 en 5 december, omdat twee factoren die van belang zijn voor het vervolg nog niet vaststaan. Eén van deze twee factoren is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer van woensdag 1 december aanstaande, waarin de nieuwe coronamaatregelen worden besproken. Mocht naar aanleiding hiervan alsnog worden besloten dat buiten trainen is toegestaan tot 20.00 uur (dus dezelfde tijd als andere essentiële diensten en winkels), dan vervallen doordeweeks met wat herschikken minder trainingen. De andere factor is het medische advies dat de KNVB
aan het VMC (Voetbal Medisch Centrum) heeft opgevraagd over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen en dat bekeken per leeftijdscategorie.

Na het Kamerdebat zal de KNVB een besluit nemen over de weekenden 11/12 en 18/19 december. Indien de sportbonden met het kabinet andere afspraken maken of de KNVB wijzigingen gaat toepassen zullen wij daarover worden geïnformeerd. Of de nieuwe maatregelen invloed zullen hebben op de voorzetting van de competitie weten wij
dus nu (nog) niet. Het bestuur rekent op de medewerking van alle betrokken.

Lees hier het volledige bericht van de KNVB: https://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/competitiezaken/65544/competities-amateurvoetbal-komend-weekend-deels

Wedstrijddagen 4 en 5 december 2021
A-categorie (prestatieve competities – Reaal 1)
Komend weekend geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren.
B-categorie (recreatieve competities en dus alle andere Reaal teams)
Komend weekend wel het reguliere competitieprogramma voor jeugd en senioren.

Opening sportpark en trainingen
Er geldt vanaf zondag 28-11-2021 een sluitingstijd voor ons sportpark van 17.00 uur. Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00uur niet meer toegestaan. Alle trainingen (sportactiviteiten) mogen overdag plaats vinden. Om 17.00 uur dient het sportpark door iedereen verlaten te zijn. Het bestuur heeft er geen bezwaar tegen
dat teams hun trainingstijden van b.v. de avond naar de middag verplaatsen. Ook de middagtrainingen mogen indien mogelijk vervroegd worden. Er is ook geen bezwaar om op zondag te trainen. Voor alternatieve trainingstijden kan een aanvraag worden ingediend bij bestuurslid Voetbalzaken Vincent Zaal.
Mail: voetbalzaken@reaaldronten.nl

1,5 m afstand, mondkapje en kantine:
1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Onze kantine valt daar ook onder. Je draagt een mondkapje als je de kantine in- uitgaat. Ook als je iets gaat bestellen of het toilet gaat bezoeken is het dragen van het mondkapje verplicht. Door de 1,5 meter kunnen minder mensen in de kantine zijn. De kantine blijft op de doordeweekse dagen gesloten. Op zaterdag zal om 16.45uur de kantine sluiten, zodat iedereen om 17.00uur het sportpark heeft verlaten. Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle ruimtes. Dus ook in het wedstrijdsecretariaat en tijdens de verplaatsingen in- en uit het kleedkamergebouw.

De eerdere maatregelen die gelden zijn:
Publiek/ bezoekers :
Publiek is tot nader bericht helaas niet meer welkom. Dit zowel bij de wedstrijden als de trainingen. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoud professionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. Deze laatste groep (de strikt noodzakelijke rij-ouders) moeten bij binnen locaties (de kantine) een geldig CTB tonen en vanaf 28-11-2021 ook een mondkapje dragen. Wij
rekenen er op dat hier integer mee wordt om gegaan. Wij laten niet meer rij-ouders toe dan in alle redelijkheid in verhouding staat tot een team.
Binnen locaties:
Voor gebruik van de kleedkamers (binnen locatie) op wedstrijddagen moeten spelers vanaf 18 jaar een geldig CTB tonen. Voor ons sportpark geldt dat voor het betreden van de binnenruimtes (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een geldig CTB getoond moet worden door personen van 18 jaar en ouder. (vanaf 28-11-2021 is dus ook het mondkapje verplicht)
Gebruik kleedkamers seniorenelftallen :
De kleedkamers blijven tijdens trainingen tot nader bericht gesloten. De spelers kleden zich thuis om.
Gebruik kleedkamers jeugdelftallen (tot en met JO-19)
Gebruik van kleedkamers beperkt zich onder de huidige situatie alleen tot de spelers en indien noodzakelijk (kort) de leider/trainer of voor de jongste spelers van JO8 de ouders, om te helpen met aan- en uitkleden.

Controle regels
Het mogelijk anders inrichten van de nu nog geplande wedstrijddagen en
trainingstijden kan voor drukte gaan zorgen in de weekenden. Wanneer wij voorzien dat er drukte zal ontstaan, zullen wij vrijwilligers gaan inzetten om de QR code te controleren. Het controleren vraagt het nodige van onze mensen. Laten we ons sportief gedragen en het vrijwilligers niet lastig maken. Ze zitten niet te wachten op discussies. We hopen het sportpark zolang mogelijk open te houden en rekenen daarom op alle medewerking.
Voor vragen en bijzonderheden, neem gerust contact op via
secretaris@reaaldronten.nl of stel je vraag aan je teamleider zodat deze contact op kan nemen met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Reaal Dronten
Vincent, Suze, Jeroen, Hans, Vincent, Linda en Henri

Delen: