Bericht van het bestuur

Beste leden, ouders/verzorgers,

Wij zullen rond 1 april de 9e termijn van de contributiebetaling voor het seizoen 2019-2020 innen per automatische incasso.

Als bestuur hebben wij besloten om deze voorlopig door te laten lopen, dit betekent dat de contributie dus op de normale wijze en tijdstippen geïnd zal worden. Wij houden de incasso van de contributie op de afgesproken bedragen vanwege verschillende redenen:

  • De  belangrijkste reden om contributie door te blijven innen is eerlijk gezegd NODIG om de vaste lasten te kunnen voldoen.
  • Op dit moment halen we GEEN  inkomsten uit onze kantine, wellicht duurt dit tot het einde van het seizoen.
  • In tegenstelling tot bijvoorbeeld een fitnessclub, heeft een voetbalvereniging een lidmaatschap met een jaarlijks contributiebedrag en niet een abonnement waarvoor een tegenprestatie vereist is en dat per maand opzegbaar is.
  • Een aanzienlijk deel van de kosten loopt door zoals de afdracht aan de KNVB, de huur van de velden en andere accommodatiekosten.  Op dit moment zijn er nog geen maatregelen getroffen om de financiële gevolgen voor sportorganisaties te beperken. De maatregelen die tot nu toe getroffen zijn richten zich vooral op ondernemers. Of en in hoeverre bijvoorbeeld sportorganisaties binnen de strekking van de getroffen maatregelen vallen moet nog duidelijk worden. Wij kunnen daarom nog niet overzien wat de financiële consequenties van deze crisis voor de vereniging zullen zijn. Om onze vereniging financieel gezond te houden verzoeken wij dan ook een ieder om op de normale wijze de contributie te blijven voldoen.

Voor leden die door de corona een verandering hebben gekregen in hun situatie en daardoor moeite hebben met de betaling van deze contributie, vragen we contact op te nemen door een mail te sturen aan de ledenadministratie@reaaldronten.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Het bestuur van sv Reaal Dronten

Delen:

Leave a comment