Corona protocollen sv Reaal Dronten

Contactgegevens bij bezoek aan sv Reaal Dronten.

In verband met Corona en het GGD-onderzoek naar besmettingen, zijn een aantal (aangescherpte) maatregelen vanaf 10 augustus van kracht in kantine,op het terras en langs het veld van sv Reaal Dronten

Bij een bezoek aan sv Reaal Dronten, zijn wij verplicht om bij:

  • aankomst op het terras of de kantine *) OF
  • een wedstrijd met meer dan 250 toeschouwers

te vragen je contactgegevens te registreren en een gezondheidscheck uit te voeren!

Hoe kun je je contactgegevens registreren en een gezondheidscheck uitvoeren?

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Vul thuis het formulier “Aanmelding bezoek sv Reaal Dronten – Gezondheidscheck” in en neem een formulier iedere keer mee als je een wedstrijd van sv Reaal Dronten 1 bezoekt of plaats neemt op het terras of in de kantine
  2. Vul je contactgegevens in, op A4-lijsten, in de map bij de ingang van de kantine

Aanmelding bezoek sv Reaal Dronten – Gezondheidscheck

LET OP: bij ieder nieuw bezoek bij sv Reaal Dronten graag je contactgegevens registeren!

Bedankt voor jullie medewerking. Wij zullen vertrouwelijk met je gegevens omgaan. De gegevens worden maximaal 2-4 weken bewaard.

Het bestuur

*) neem een zitplaats!

Delen: