bestuur

Voorzitter Verenigingszaken

Suze Teunissen

06 43 04 32 23

voorzitter@reaaldronten.nl

Voorzitter Voetbalzaken

Vincent Zaal

06 40 26 00 80

voetbalzaken@reaaldronten.nl

Penningmeester

Jeroen de Klerk

penningmeester@reaaldronten.nl

Bestuurslid Interne Zaken

Henri van Wolfswinkel

internezaken@reaaldronten.nl

Bestuurslid Algemene Zaken 

Linda van Altena – Enting

algemenezaken@reaaldronten.nl

Bestuurslid Jeugd

Vincent Korhorn

jeugd@reaaldronten.nl

Bestuurslid Commerciële zaken

Hans Kok

commercieel@reaaldronten.nl

Organisatie

Wedstrijdsecretaris

Ledenadministratie

Technische Commissie Senioren

Technische Commissie Jeugd

Technische Commissie Dames/Meisjes voetbal

Sponsorcommissie

Kledingcommissie

wedstrijdsecretaris@reaaldronten.nl

ledenadministratie@reaaldronten.nl

tcsenioren@reaaldronten.nl

tcjeugd@reaaldronten.nl

tcvrouwen@reaaldronten.nl                                

sponsor@reaaldronten.nl

kleding@reaaldronten.nl