Lid worden

Wil je ook lid worden van Sportvereniging Reaal Dronten, kom dan een keer kijken naar de training of op een speeldag.

Vul dit formulier in om je aan te melden als lid.

Na het invullen ontvang je een bevestiging via de mail.
    Belangrijke mededelingen

    • Voor nieuwe leden dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden ingeleverd.
    • Contributiebetaling: is uitsluitend mogelijk door middel van een machtiging voor automatische incasso. De incasso vindt per maand plaats.
    • Indien u zich aanmeldt gaat u akkoord met het beleid van Reaal Dronten, zoals vermeld op deze pagina.
    • Door aanmelding en ondertekening onderwerpt het lid zich aan de statuten en huisregels van de vereniging waaronder het volgende artikel: Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.